Vic: Trče 2 baklave ulicom

Datum objave:

- Advertisement -

Tr­če dvije ba­kla­ve uli­com, kad odjed­nom jed­na po­vi­ka:

– Sta­ni, ba­kla­vo, ja ne mo­gu da­lje, žu­lja­ju me ora­si!

- Advertisement -

© JednaIstina.info 2023

POVEZANO