MINI MATEMATIKA: Svi kažu da je lako, a većina pogriješi. Vaše rješenje je?

99

Izaberite jedno rešenje:

a) 100

b)15

c)55