Pulmolog Lukić objasnio kako da prepoznate kovid upaIu pluća: Ovo su simptomi koji pokazuju da kiseonik u krvi opada..

87

Moramo da shvatimo i ljude  i stručnjake. Ljudi koji su zaduženi i čija je dužnost da se bave virusom i da o njemu istražuju i pišu moraju naići na razumijevanje ljudi isto kao i što oni moraju naići na razumijevanje stručnjaka kada kažu da im je dosta svega.

Srđan Lukić je sIovenski puImolog, on je rekao kako ljudi nisu svijesni šta se sve dešava i pod kakvim su rizicima, zato se ne štite.Sam je rekao da čak 80 posto pacijenata koje je liječio nije bilo na bilo koji način upoznato sa simpt0mima koji su usko vezani sa upaIom pluća.

On je zato na svojim društvenim mrežama napisao koji su to simptomi koji se vezuju za upaIu pluća, a koji su usko sa druge strane povezani za k0r0n0m. Potom je rekao da osobe koje imaju upaIu plućan ikako ne smiju na svoju ruku da piju bilo kakve tablete, najmanje antibiotike. Oni moraju da budu hospitaIizovani.