Došla Ciganka kod zubara i poslije pregleda, zubar riješi da joj izvadi sve zube

80

Došla Ciganka kod zubara i poslije pregleda, zubar riješi da joj izvadi sve zube. Ciganka pita:

“Biste mi mogli ostaviti barem jedan prednji zub?”
“Zašto?”
Ciganka će:
“Da budem lijepa kad se nasmijem!”