Zabavite se / Matematičko-logička mozgalica: Koje je rješenje ovog problema?

Datum objave:

- Advertisement -

Ova mozgalica zahtjeva od najboljih logičara da se potrude!

Ovakvi zadaci su veoma jednostavni, a izazivaju buru na društvenim mrežama.

- Advertisement -

Pitanje je jednostavno, koje je rješenje ovog zadatka?

Matematičko-logička mozgalica - undefined
- Advertisement -

Rješenje:

Rješenje leži u broju presjeka.

Matematičko-logička mozgalica - undefined
- Advertisement -

© JednaIstina.info 2023

POVEZANO