SVEKRVA JE U BOLNICI I MOM MUŽU JE DALA PAPIRIĆ SA IMENOM KOJE ĆEMO DATI NAŠOJ KĆERKI: Kad sam vidjela koje IME PIŠE, nije mi bilo dobro, NEMA ŠANSE

115

SVEKRVA JE U BOLNICI I MOM MUŽU JE DALA PAPIRIĆ SA IMENOM KOJE ĆEMO DATI NAŠOJ KĆERKI

Kad sam vidjela koje IME PIŠE, nije mi bilo dobro, NEMA ŠANSE

ferihaa